راه‌حل‌های هوشمند

 

 

شرکت فناپ زیرساخت ارائه دهنده راه‌حل‌های هوشمند بر اساس فناوری اینترنت اشیاء در زمینه‌های مدیریت هوشمند مصرف، هوشمندسازی صنعتی، معدنی و تجاری، شبکه و زیرساخت مراکز داده، ایمنی و امنیت، نظارت تصویری و اعلام و اطفاء حریق می‌باشد‌.

هوشمندسازی ساختمان‌های سازمانی، تجاری و مسکونی یکی از حوزه‌های اصلی توسعه و نفوذ اینترنت اشیاء است. ساختمان هوشمند از طریق اتصال سیستم‌های اصلی ساختمان نظیر کنتورهای آب و انرژی، سیستم‌های روشنایی، امنیتی، گرمایشی، نظارتی، سرمایشی ، تهویه هوا و  که مجهز به حسگرهای مورد نیاز هستند و تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌ها در یک سیستم کنترل مرکزی تحقق می‌یابد.

با توجه به توضیحات ارائه شده و توانمندی‌های شرکت فناپ زیرساخت، فهرستی از راهکارهای هوشمندسازی ساختمان‌ها براساس فناوری اینترنت اشیاء قابل ارائه خواهد بود. در ادامه هر یک از این راهکارها معرفی خواهند شد. راهکارهای هوشمندسازی ساختمان‌ها براساس فناوری اینترنت اشیاء عبارت‌اند از:

  • پایش کیفیت هوا، دما و رطوبت و شدت نور محیط داخلی ساختمان‌ها
  • کنترل و پایش میزان مصرف برق و آب ساختمان با استفاده از کنتور کوچک داخلی
  • کنترل و مانیتورینگ خطوط روشنایی و سطح روشنایی ساختمان‌ها
  • سامانه یکپارچه امنیتی (شامل تشخیص باز/بسته بودن در‌ها و پلمپ آن‌ها (در اصلی + در‌های داخلی مورد نیاز و امنیتی همچون گاوصندق، رک شبکه، ATM و ...) ، کنترل و تشخیص حضور افراد)
  • هوشمندسازی سامانه اعلام حریق
  •  سامانه مانیتورینگ عملکرد دوربین‌های مداربسته
  • سامانه مانیتورینگ وضعیت  UPSو باتری‌های UPS ساختمان
  • سامانه کنترل و مانیتورینگ تهویه هوشمند
  • داشبورد مانیتورینگ و مدیریت یکپارچه تجهیزات
  • راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ

 

 

راهکارهای هوشمندسازی ساختمان های کوچک بر اساس فناوری اینترنت اشیاء

راهکارهای هوشمندسازی ساختمان های بزرگ بر اساس فناوری اینترنت اشیاء