راه‌حل های هوشمند

شرکت فناپ زیرساخت ارائه دهنده راه حل های هوشمند در زمینه های مدیریت هوشمند مصرف- هوشمند سازی صنعتی ،معدنی و تجاری- شبکه و زیرساخت مراکز داده ، ایمنی و امنیت ، نظارت تصویری، اعلام و اطفاء حریق می‌باشد‌.