اطلاعات تماس

تهران - مرزداران -  خیابان ایثار – کوچه مهر – پلاک ۱۲

کد پستی: ۱۴۶۴۶۴۳۳۶۳

تلفن سرشماره: ۴۹۲۸۶ – ۰۲۱ 

تلفن های ثابت: ۴۴۲۴۶۴۷۹ و ۴۴۲۴۶۶۰۱ و ۴۴۲۴۵۸۶۴ – ۰۲۱

فکس: ۴۴۳۸۱۲۹۴ – ۰۲۱

پست الکترونیک: info@fanap-infra.ir

فرم تماس با ما