آلبوم تصاویر

محصولات

سامانه مبتنی بر تشخیص پلاک خودرو (به خوان) «به‌خوان» سامانه‌ای هوشمند جهت کنترل و مدیریت تردد خودروها بر مبنای تشخیص...

راهکار ها

راهکار جامع حمل و نقل هوشمند امکاناتی تخصصی شامل مرکز تماس 24 ساعته، سامانه متمرکز رصد و تیم‌های پشتیبان فنی...