برگزاری رویداد رونمایی از پلتفرم IOT

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

پلتفرم مرکزی اینترنت اشیا پاد(پادیوت)، یک پلتفرم کاملا بومی است که توسط متخصصان داخلی و با توجه به نیازمندی ها و شاخصه های بومی مورد نظر در فناوری اینترنت اشیا کشور ، تولید و توسعه داده شده است.

وظیفه این پلتفرم ایجاد زیرساخت های لازم جهت ارائه کلیه سرویس های مطرح در حوزه فناوری اینترنت اشیا مطابق با دیدگاه جهانی و بومی آن می باشد.

پادیوت یک پلتفرم افقی است که کلیه امکانات لازم از قبیل مدیریت و جمع آوری داده ها از دستگاه ها و سنسورهای مختلف را مستقل از نوع کاربرد و در مقیاس بسیار بزرگ و نیز تحلیل داده های جمع آوری شده و ذخیره و بازیابی آن ها را برای صاحبان کسب و کار (در مدل های B2B2C،B2B) فراهم می نماید. 

پلتفرم مرکزی اینترنت اشیا فناپ یکی از سرویس های قابل ارائه (Platform as a Service) در زیست بوم (Ecosystem) سرزمین هوشمند پاد شرکت فناپ می باشد، بخش تجهیزات (Device) به عهده شرکت فناپ زیرساخت می باشد. 

رویداد رونمایی از پلتفرم IOT مورخ 1398/05/27 به رهبری شرکت فناپ زیرساخت وبا حضور مدیران ارشد شرکت های گروه مالی پاسارگاد برگزار شد.