برگزاری کارگاه تفکر استراتژیک

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

درراستای تحقق منویات مدیرعامل محترم در زمینه تشکیل کانون های ارزیابی ویژه مدیران و حسب برنامه آموزشی مشاور محترم سرمایه های انسانی شرکت، نخستین "کارگاه آموزشی تفکر استراتژیک" مورخ دوازدهم و سیزدهم تیرماه 1398 برگزار شد. 

تفکر استراتژیک، استعداد و مهارتی فردی است که مستلزم ژرف اندیشی و درک تاثیر رویدادها و تصمیم های کنونی برآینده است.

در کارگاه تفکر استراتژیک ویژگی های متفکرین استراتژیست ها مورد بحث قرارگرفت و نمودها و مظاهر تفکر استراتژیک در مدیران توصیف شد.

بر اساس مباحث طرح شده، قابلیت تفکر استراتژیک می تواند به تحول عملکرد فردی و سازمانی منجر شود. 

کسب و کارهای امروز برای موفقیت نیازمند مدیرانی هستند که بتوانند استراتژیک بیاندیشند و عمل کنند.