حمل و نقل هوشمند – پروژه حمل و نقل هوشمند ملی – شرکت رهکام

تجهیز جاده­های مواصلاتی استان فارس، گلستان، خراسان جنوبی و ... به سیستم­های هوشمند ثبت تخلف