زیرساخت فناوری اطلاعات – میدکو

 ارائه خدمات طراحی، نصب، راه­اندازی، پشتیبانی نظارت تصویری و زیرساخت­های انتقال اطلاعات کارخانه­ها،میادین و معادن، شبكه گسترده و زیرساخت فناوری اطلاعات هلدینگ میدکو